Digital SLT-samling 6. juni 2023

 

09:00 Velkommen!
09:05 Kriminalitetsforebygging i områdeløftet, Tor Kristian Stinessen, Trondheim
09:30 SLT-samarbeidet fungerer i praksis! Siv Janne Håseth-Eik, Molde
09:55 Pause
10:05 ØYA – med fokus på helhet og samhandling» Pia Kathrine Espnes Ohren, Frøya
10:30 «Mennesket bak Uniformen». Chro Borhan, Søndre Nordstrand
10:50 Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter

 

Ønsker du selv å presentere noe, eller har du forslag på et tema som du ønsker at skal tas opp? Ta kontakt med oss! 😀