Digital SLT-samling 6. september 2022

Programmet oppdateres fortløpende:

Program for samlingen:

0900 – 0905 Velkommen

0905 – 0925 Demokratiprosjektet  i Kristiansand, Lene Mordal Prosjektleder Demokratiprosjektet, Samsen

0925 – 0945 Regional organisering av SLT i Oslo, Sara Adolphson,  SaLTo-koordinator i Bydel Bjerke

0945 – 1000 Pause

1000 – 1020 Digital handlingsplan vold i nære relasjoner, Siv Janne Håseth-Eik fagleder oppvekst, kultur og velferd

1020 – 1040 Utenforfloken 3.0, Christian Hove, ÆRA

1040 – 1050 Spørsmål, kommentarer, avslutning

 

Ønsker du å presentere noe fra din kommune denne dagen? Ta kontakt! 😃