Digital SLT-samling 7. desember 2021

Utsatt og erstattet med SLT-konferansen.

Program kommer.

 

Følgende program er utsatt til neste digitale samling:

Bente Gravdal, SLT-koordinator Eigersund kommune - Sommerjobber

Siri Strand, SLT-koordinator, Verdal kommune - KUBA

Inga Marit Bakken, SLT-koordinator i Lørenskog kommune - HKH kartlegging

Ønsker du selv å presentere noe, eller har du forslag på et tema som du ønsker at skal tas opp? Ta kontakt med oss!