Digital SLT-samling 7. mars 2023

 

09:00Velkommen!
09:05Tilflytterprogrammet, Tove Storhaug, SLT-koordinator, Selbu/Tydal
09:30Foreldrerollen og foreldremobilisering i SLT-arbeidet i Nes, Ida Eliseussen, Nes
09:55Pause
10:05Utsett alkoholdebuten! SLT-koordinator Victoria Hoelstad Borg og forebyggende ruskonsulent i Moss kommune Tone Mass Grødtvedt, Moss
10:30Nasjonale retningslinjer for politiets møte med barn, Anne Merete Ansok, Pod
10:50Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter

 

Ønsker du selv å presentere noe, eller har du forslag på et tema som du ønsker at skal tas opp? Ta kontakt med oss! 😀