Digital SLT-samling 7. mars 2023

09:00 Velkommen!
09:05 Tilflytterprogrammet, Tove Storhaug, SLT-koordinator, Selbu/Tydal
09:30 Foreldrerollen og foreldremobilisering i SLT-arbeidet i Nes, Ida Eliseussen, Nes
09:55 Pause
10:05 Utsett alkoholdebuten! SLT-koordinator Victoria Hoelstad Borg og forebyggende ruskonsulent i Moss kommune Tone Mass Grødtvedt, Moss
10:30 Nasjonale retningslinjer for politiets møte med barn, Anne Merete Ansok, Pod
10:50 Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter

 

Digital SLT-samling 6. juni 2023

09:00 Velkommen!
09:05 Kriminalitetsforebygging i områdeløftet, Tor Kristian Stinessen, Trondheim
09:30 SLT-samarbeidet fungerer i praksis! Siv Janne Håseth-Eik, Molde
09:55 Pause
10:05 ØYA – med fokus på helhet og samhandling» Pia Kathrine Espnes Ohren, Frøya
10:30 «Mennesket bak Uniformen». Chro Borhan, Søndre Nordstrand
10:50 Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter

 

Digital SLT-samling 5. september 2023

09:00 Velkommen!
09:05 1% MC Miljø og kommunens handlingsrom, Even Ytterhus, Trondheim
09:55 Pause
10:05 SLT+ i Sola kommune, Øyvind Sakkestad
10:30 «Samarbeid på tvers – teieplikt og samtykke» Anbjørg Breiland,  Hjelmeland
10:50 Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter

 

Digital SLT-samling 5. desember 2023

09:00 Velkommen!
09:05 Digital tiltaks- og tjenesteoversikt, John Henrik Staveland Sæter, Bømlo kommune
09:30 Erfaringer med Spill Oslo 2084 og workshop om memes mot hatprat i Færder kommune, Anette Malme, SLT-koordinator, Færder kommune
09:55 Pause
10:05 Konfliktrådets arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, Hedda Bie, Seniorrådgiver, Sfk
10:30 Forebygging av radikalisering, Siw- Janne Håseth-Eik, SLT-koordinator, Molde kommune
10:50 Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter