SLT-konferansen 2017

SLT-konferansen 2017 ble avholdt 5.- 6. september på Scandic hotell Nidelven i Trondheim.

Konferansen var en oppfølging av konferansen i 2016 hvor tema var koordinatoropplæring for fremtiden. Da brukte vi metoden «Open Space» og fikk gjennom dette en rekke  gode innspill. Erfaringsdeling var et innspill som gikk igjen.

Det var enighet om at det gjøres veldig mye godt kriminalitetsforebyggende arbeid ute i kommunene, men vi må bli flinkere til å dele erfaringene med hverandre, for å øke kunnskapen og ikke minst inspirere hverandre i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Derfor inviterte vi i 2017 en rekke innledere fra ulike kommuner, til å dele sine erfaringer av god praksis og samhandling i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Program, SLT- konferansen 2017

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.