SLT-konferansen 2019

SLT-konferansen 2019 ble avholdt på Scandic Park Hotell i Sandefjord, 6.-7. november.

Takk til alle som valgte å komme til vår konferanse, og ikke minst alle som holdt lærerike og spennende innlegg. En spesiell takk til ungdommene som delte sine erfaringer med salen.

Vi har snakket mye om ungdom – la oss snakke med ungdom! Det må sies å være hovedbudskapet fra flere av innlederne.

Barneombudet ved Seniorrådgiver Anders Prydz Cameron minnet salen om barnekonvensjonen og delte  sin kunnskap på hva ungdom som faller utenfor, forteller – mens representanter fra Politidirektoratet viste til forebyggingsstrategien som nå har fullt fokus i politiet gjennom politireformen og lokalt samarbeid.

Ungdommer fra ungdomshuset Naper’n1916 og Fellesverket i Sandefjord fortalte om hvordan fritidstilbud og annet i dette prosjektet, har forandret hverdagen for dem som sliter. At de forsøker å forandre det negative til det positive, ble vist på en humørfylt måte da de delte ut «Leksedrikk for den kunnskapstørste» som en motvekt til rusbrus.

Foreldre fra Sandefjord fortalte om hvordan de har etablert nettverket Foreldrenettverket 13+ og hvordan de som foreldre kan samarbeide.

Proffer fra Forandringsfabrikken kunne på bakgrunn av råd fra mange ungdommer, formane forsamlingen at voksne må spille på lag med ungdommen når det er grunn til bekymring.  De som har hatt trøbbel i livet sitt og som har fått hjelp – vet mye om hvordan trygge voksne bør oppføre seg for å få tillit, slik at barn og unge tør å si fra på et langt tidligere tidspunkt enn mange gjør i dag.

I år, i likhet med tidligere år delte også flere SLT-koordinatorer gode eksempler og erfaringer fra sine kommuner. Kjersti Draugedalen, Birgitte Søderstrøm, begge fra Tønsberg kommune og Kristin W. Stensholt fra Færder fortalte om hvordan de har samarbeidet og strukturert arbeidet opp mot problematiske ungdomsgrupperinger. Elin Tuft fra Os i Hordaland fortalte om «Venneveko». I den sammenheng ble «skravlekoppen» lansert – og dermed ble Os den første skravlekopp-kommunen på Vestlandet.

Lieneke de Laat opprinnelig fra Nederland, nå SLT-koordinator i Ullensaker delte sine erfaringer med kartlegging av utfordrende ungdomsgrupperinger og samarbeid mellom kommune og politi i Nederland.

At forebygging lønner seg – det er det ikke tvil om! Prosjektleder Gustav Wiberg Aurdal i  KS presenterte verktøyet Utenfor-regnskapet som de har utarbeidet for å  hjelpe kommuner til å synliggjøre dette i kroner og ører. Og bydelsdirektør Øyvind Henriksen i bydel Nordre Aker i Oslo fortalte om hvorfor og hvordan de har valgt ta dette regnskapet i bruk.

Program, SLT-konferansen 2019

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.