SLT-konferansen 2020

SLT-konferansen 2020 kunne dessverre ikke avholdes på tradisjonelt vis grunnet covid-19 pandemien.

Konferansen ble derfor erstattet med et digitalt møte. Det ble satt opp tre alternative tidspunkt hvor innholdet var likt, slik at SLT-koordinatorene kunne velge det tidspunktet som passet best.

Tidspunkt for møtene:

Mandag 16. november kl. 12:00 – 14:00

Onsdag  25. november kl. 12:00 – 14:00

Mandag 30. november kl. 12:00 – 14:00

Agenda på alle tre møtene:

Kl. 12:00 – 12:45

Velkommen og  presentasjon av vår nye avdelingsdirektør (5min)

RVTS har ordet (40 min)  Spørsmål til RVTS kan sendes inn i forkant, underveis og i pausen.

Kl. 12:45-13.00 Pause og kaffepåfyll

Kl. 13:00 – 14:00

Svar på spørsmål RVTS (15 min)

Informasjon fra Sfk /SLT (35 min)

Spørsmål, innspill, kommentarer ol. (10 min)

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.