Tid: Tirsdag 24. oktober kl. 10:00 -14:00

Sted: Digitalt - lenke vil bli sendt ut til alle påmeldte i forkant av samlingen

Meld deg på SLT-samling 2023 her

 

Målet med samlingen er å utveksle erfaring og god praksis i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunene.

I år kan vi friste med blant annet følgende på programmet:

  • Hva kjennetegner ungdom som begår kriminalitet? Christopher Markhus Roots, Oslo Economics
  • Evaluering av SaLTo-samarbeidet: Forutsetninger for effektivt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid, Martin Nøkleberg og Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Uio
  • Sammen om Vennesla,  John Kjetil Støle, Fagleder forebyggende, politikontakt Vennesla og Iveland og Silje Øvrevik, SLT-koordinator i Vennesla
  • HKH-kartlegging i Lillestrøm. Samarbeid og brukermedvirkning,  Gry Løge Lid, SLT-koordinator i Lillestrøm, og Lars Erik Strand, politikontakt, Øst politidistrikt
  • Hvordan vet vi om rusforebygging virker? Yvonne Larsen og Alexander Sollie Hvaring,  Korus Oslo

Oppdatert program vil bli lagt ut her

Er du SLT-koordinator, eller en del av et SLT-nettverk?  Meld deg på her: Påmelding til SLT - samling 2023