SLT-samlingen 2023 ble sendt digitalt tirsdag 24. oktober kl. 10:00 -14:00         

Program

  • Åpning ved Christine Wilberg, direktør i Konfliktrådet
  • Hilsen fra statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika
  • Evaluering av SaLTo-samarbeidet: Forutsetninger for effektivt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid, Helene O.I. Gundhus, Universitetet i Oslo og Martin Nøkleberg, Høgskulen på Vestlandet
  • Sammen om Vennesla, Silje Øvrevik, SLT-koordinator og John Kjetil Støle, Politikontakt Vennesla og Iveland

Lunsj (ca. 45 min)

  • Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger, Christopher Markhus Poots, Senior Economist, Oslo Economics
  • SLT i Lillestrøm kommune – bakgrunn og gjennomføring av Hurtig Kartlegging og Handling (HKH), Gry Løge Lid, SLT-koordinator og Lars Erik Strand, politikontakt

Pause (10 min)

  • Standardisert vurdering av forebyggingsinnsatser (Review of National Prevention Systems), Yvonne Larsen, nestleder og fagkoordinator forebygging og folkehelse, KoRus Oslo

Gikk du glipp av  samlingen?

Ingen fare, se den her: