Søknad tilskuddsmidler

Innledning

Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme kan søkes av kommuner og fylkeskommuner.
Tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner og kriminalitetsforebyggende tiltak kan søkes av frivillige og andre ideelle organisasjoner.

Søker

Kontaktperson / ansvarlig for søknaden

Regnskapsansvarlig / økonomisjef