Søknad om tilskuddsmidler

Søker

Kontaktperson / ansvarlig for søknaden

Regnskapsansvarlig / økonomiansvarlig

Tips:

Dersom du ønsker å se hele skjemaet før du begynner å fylle det ut, kan du "høyreklikke" og velge skriv ut - da kan du enten skrive det ut, eller lagre skjema som en pdf.

Du kan lagre skjema du har begynt å fylle ut, og fortsette på et senere tidspunkt, ved å velge dette nederst på siden.