Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022

I går ble rapporten «Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022 - Utfordringer i ulike geografiske områder»  lansert på den årlige SaLTo-konferansen, som denne gangen ble avholdt på Deichmann i Bjørvika. Rapporten er skrevet av Annica Allvin og Tara Søderholm ved Felles enhet for forebygging (FF) og Oslo Politidistrikt.

Rapporten viser at antallet registrerte anmeldelser i 2022 er et av de laveste i perioden 2007–2022. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo kommune i 2022 beskrives på ulike geografiske nivåer med et fokus på endring i, og fordelingen av, ulike lovbruddskategorier. I hovedsak brukes registrerte anmeldelser med gjerningssted i Oslo kommune, hvor identifisert gjerningsperson er i alderen 10-22 år. Analysen tar utgangspunkt i utviklingen frem til og med 2022. Strukturen (og omfanget) i årets rapport skiller seg fra tidligere SaLTo-rapporter, da den har et geografisk fokus.

Målet for Allvin og Søderholm har vært å beskrive situasjonsbildet i 2022, og noen utviklingstrekk i barne- og ungdomskriminaliteten for Oslo kommune over tid, men også vise nyanser mellom og innad i de tre geografiske driftsenhetene GDE Sentrum, Øst og Vest. Innad i GDE-ene ses det på hvordan lovbruddsfordelingen varierer på (del-)bydelsnivå.

Fikk du ikke med deg konferansen? Ingen fare, den ble tatt opp og du kan se opptak av konferansen her. 

Les mer på Oslo kommunes nettsider