Erfaringsdeling som gagner samfunnet

80 personer deltok 15. og 16. november på den årlige SLT-konferansen, som er et samlingspunkt for landets koordinatorer innen samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Både deltakere og arrangører er godt fornøyd med samlingen.

Knut Skedsmo, seniorrådgiver i Sekretariatet for konfliktrådene, ledet samlingen med stødig hånd.

Arrangementet fant sted på Quality Hotel Grand Larvik. Der fikk deltakerne oppleve et godt sammensatt program, i tillegg til å utveksle erfaringer og delta i spennende gruppearbeid. Mange ble inspirert, og tar med seg nye erfaringer hjem til sitt lokalmiljø.

Program SLT Samling 2022

Edis Zubovic, Notodden kommune
– Jeg synes samlingen har vært bra med gode eksempler under foredragene. Vi har fått høre suksesshistorier, men også fått kjennskap til ting som har feilet. Det har vært fint å bli kjent med nye folk og dele erfaringer med hverandre, som jeg er sikker på at vi kan dra nytte av i fremtiden. Jeg føler også at min kompetanse er hevet på enkelte områder, som jeg kan ta med meg tilbake til kommunen og dele videre med andre der.

Vivian Abbi Johnsen, Bydel Stovner i Oslo kommune
– Samlingen har vært engasjerende. Det er alltid spennende å møte folk fra andre deler av landet. Det har vært mange fengende temaer på foredragene, og ikke minst filmen "Ikke en sånn fyr". Det jeg tar med meg tilbake er at vi oftere må ta med påtale inn i diskusjonene. Det synes jeg var en god påminnelse.

Randuld Nedrum, Sortland kommune
– Dette var en veldig bra samling, med mange viktige temaer og gode foredragsholdere. Her bygger vi kontaktnett, som er viktig siden mange av oss jobber en del alene. Her får vi også muligheten til å sparre med hverandre innenfor forskjellige fagfelt. Det er veldig bra.

Samling som engasjerer
Det er tydelig at SLT-samlingen har inspirert mange av deltakerne. Siden det er stor variasjon av hvor mye kontakt de har med hverandre igjennom resten av året ser mange på arrangementet som et viktig samlingssted. Dette bekrefter arrangøren.

– Målet med samlingen er å utveksle erfaring og god praksis i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunene, samt samle SLT-koordinatorer og bidra til en tettere dialog, sier Anja Bakkeli som er seniorrådgiver i Sekretariatet for konfliktrådene og en av arrangørene bak konferansen.

Godt program
Gro Herheim, kommunaldirektør i Larvik kommune, fikk æren av å åpne samlingen og syntes det var spesielt hyggelig at arrangementet i år var lagt til Larvik. En kommune hun var stolt av å representere.

På programmet fikk vi høre Eva Herud, som er seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun snakket om forebygging av barne- og ungdomskriminalitet, hvor hun var opptatt av at det var en tverrsektoriell oppgave.

– Når barn og unge havner i justissektoren har mye gått galt. Men hvorfor har det gått galt? For å komme tidlig inn må man samarbeide, og dette samarbeidet kan ikke være avhengig av ildsjeler.

Hun var blant annet opptatt av at staten kan bidra til å fjerne hindringer og stimulere til videreutvikling. Deretter kom et foredrag om hvor vi er i forhold til rådgivende enheter. Dette ble fint sydd sammen av Pål Meland, seniorrådgiver i Politidirektoratet og Anette Jørve Ingjer, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Salen var tydelig engasjert og stilte mange spørsmål til foredragsholderne.

Open space som gruppearbeid

Det var selvfølgelig også på denne samlingen tid til gruppearbeid. Temaet her handlet om hvordan kommunene kan følge opp det rusforebyggende arbeidet blant barn og unge, og hvordan de rådgivende enhetene kan knyttes opp mot dette arbeidet? Økten ble gjennomført av Nina Sterner og Asle Bentsen, som begge er spesialrådgivere KORUS Sør. Her kom deltakerne selv med temaer og problemstillinger de ville snakke om, og så fordelte de seg i gruppene dem var mest interessert i. Da ble alle engasjert ut ifra hva som var viktig for hver enkelt koordinator og deres lokalmiljø.

Anna-Sabina Soggiu, fagkoordinator i KORUS Oslo avsluttet den første dagen med et sterkt innlegg om at forebygging av rus er kommunens ansvar. Hun var ærlig på mange områder, og stilte seg blant annet usikker til om det går an å forebygge rus helt. Likevel mente hun det var flere ting man kan gjøre.

– Det er ikke riktig at alt var bedre før. Vi må være tålmodig i hodet og utålmodig i hjertet, også når vi skal hjelpe barn og unge som tøyser med rusmidler for å ha det moro. Verktøykassa heter velferdsstaten, og så må vi være tilgjengelige samtalepartnere og hjelpe til med informasjonsdeling innen blant annet temaer som rus og sex.

Erfaringsdeling fra salen var at det er viktig å sakke med ungdommen om helt vanlige ting. Ikke alltid stille spørsmål som de må besvare eller som gjør at de må forsvare seg.

Ikke en sånn fyr
Dag to startet med visning av dokumentarfilmen "Ikke en sånn fyr", som handler om menn som har utsatt kvinner for voldtekt. Produsent Sara Winge Sørensen fra Stray Dogs var tilsted og presenterte filmen. Etter visningen var det samtaler rundt bordene om filmens tematikk. Noe som igjen skapte stort engasjement blant deltakerne.

Videre på programmet fikk vi spennende foredrag om "Forebygging og oppfølging på Sortland" av Randulf Nedrum som er SLT koordinator der, "Gjenopprettende prosesser i Konfliktrådet" av Sigrid Camilla Pedersen i Konfliktrådet Oslo, og
"Våre unge - sammen løfter vi unge inn i arbeidslivet" holdt av Frøydis Straume som er leder av programmet Våre unge i Larvik.

Fornøyd arrangør
Arrangøren var strålende fornøyd med at konferansen endelig kunne arrangeres fysisk etter flere års pandemi, som har gjort at SLT-samlingen har blitt kjørt digital.

– Endelig kunne vi igjen møtes til fysisk SLT-samling. Jeg er godt fornøyd med samlingen, som har inneholdt mange spennende foredragsholdere og flere gode samtaler mellom deltakerne, avslutter Bakkeli.

Fakta om SLT-modellen
SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

Alle norske kommuner kan ta i bruk SLT-modellen, og i dag benyttes SLT i rundt 180 kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har det nasjonale ansvaret for faglig oppfølging og støtte til SLT-samarbeidet i kommunene. Dette omfatter blant annet tilbud om opplæring, kurs, konferanser og nettverksmøter.