Konflikter i borettslag kan løses ved mekling

Postkasser som sprenges, snømåking til besvær og ulikt syn på bruk av fellesareal. Hvordan kan konfliktrådet bidra til en enklere hverdag for dem som sitter i styret i boligrettslagene?

Det var forespørselen til Konfliktrådet Innlandet da fra Boligbyggelaget USBL arrangerte sitt årlige seminar for styrer i sameier og borettslag i Hedmark og Oppland. Det er ingen hemmelighet at styrene ofte må håndtere konflikter mellom beboerne.

Gry Akre Tellum og Ane Kathrine Tragethon holdt foredrag om konfliktrådets mandat og muligheter. De ca. 70 i salen fikk eksempler på saker som er vært til mekling og som var aktuelle problemstillinger i borettslag.  Postkasser som ble sprengt, snømåking til besvær og ulikt syn på bruk av fellesareal – var tema. Deltakerne stilte mange spørsmål og hadde selv mange eksempler på saker de mente ville være aktuelt å be konfliktrådet om bistand til.

I pausene i programmet var det tid for spørsmål og samtaler på standen til konfliktrådet. Ingen tvil om at flere av styremedlemmene fikk øynene opp for at konfliktrådet kan bidra til håndtering av konflikter i borrettslagene. Mange var ikke klar over tilbudet konfliktrådet faktisk gir, og muligheten dette er for styrene å flytte konflikter ut fra styrerommet til nøytral grunn og profesjonell håndtering.

Styrerepresentantene ønsket særlig å vite mer om konflikt og uenighet knyttet til støyproblematikk, parkeringsutfordringer, trær til sjenanse og konflikt mellom andelseiere og styremedlemmer. Noen hadde også spørsmål som berørte andre konflikter enn de knyttet til borettslag, og konfliktrådets folk fikk også henvendelser fra personer som kunne tenke seg å bli meklere.