Vi søker en fremoverlent og engasjert avdelingsdirektør!

Er du en trygg og innovativ leder som motiveres av konfliktrådets samfunnsansvar? Vi søker nå avdelingsleder for vår avdeling for kompetanse, kunnskapsformidling og samfunnskontakt.

Det er et mål for konfliktrådet å gjøre konfliktrådets tjenester bedre kjent, og å tilby våre tjenester til flere brukere. Det vil være en viktig oppgave for ny leder å styrke det utadrettede kommunikasjonsarbeidet, både mot media og samarbeidspartnere og mot befolkningen generelt. Ikke minst gjelder det å tydeliggjøre våre tjenester og den rollen konfliktrådet kan spille med hensyn til økende ungdomskriminalitet, og hvordan vi kan være en synlig aktør i samfunnsdebatten.

Avdelingen har ansvaret for kompetansestrategien og kompetansetiltak for konfliktrådets meklere og medarbeidere. Avdelingen har også ansvaret for Sfks nasjonale oppgaver knyttet til kriminalitetsforebygging. Dette innebærer blant annet ansvar for å gi faglig støtte og veiledning til de kommunene i landet som benytter seg av modellen for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-modellen). Avdelingen har et overordnet ansvar for Sfks arbeid med omdømmebygging og samfunnskontakt, herunder også strategisk samarbeid med andre aktører.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder
 • Faglig, resultatmessig og økonomisk ansvar for avdelingen i tillegg til personalansvar for avdelingens ni medarbeidere
 • Strategisk ansvar for omdømmebygging, kommunikasjon og samfunnskontakt
 • Ansvar for læring og kompetanseutvikling, både å etablere strukturer og systemer for kompetansestyring og overordnet ansvar for opplæring av meklere og ansatte
 • Ansvar for Sfks nasjonale oppgaver knyttet til kriminalitetsforebygging, hvor det å se muligheter for utvikling av SLT-modellen og se sammenhenger/synergier mot konfliktrådets øvrige tjenester vil bli viktig.
 • Overordnet ansvar for forvaltning og videreutvikling av tre tilskuddsordninger, se Tilskuddsordninger - Konfliktrådet (konfliktraadet.no)
 • Produkteier med funksjonelt ansvar for flere av våre digitale plattformskanaler (Internett, intranett og meklerportalen) i samarbeid med IT-avdelingen. I tillegg ansvar for bruk og videreutvikling av sosiale medier.
 • For tiden overordnet ansvar for arkiv

Vi ønsker deg som:

 • Har utdanning på masternivå og relevant ledererfaring. Solid og relevant ledererfaring kan veie opp for masterkravet.
 • Har bakgrunn fra arbeid med strategisk kommunikasjon og omdømmebygging. Det er en fordel om du også har kjennskap til justissektoren og offentlig forvaltning.
 • Er opptatt av å videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Du må evne å inspirere, bygge tillit og motivere dine medarbeidere og samarbeidspartnere.

Vi kan tilby:

 • En spennende og variert arbeidshverdag med store muligheter innenfor definerte rammer
 • Muligheten til å utgjøre en forskjell, og gjøre en jobb som har stor betydning for samfunnet
 • Trening i arbeidstiden
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn som avdelingsdirektør (kode 1060), ltr. 83-92 (kr. 942 700 - 1 173 100), avhengig av kvalifikasjoner
 • Primært kontorsted i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum

Høres dette spennende ut? Trykk på knappen under for å lese mer.