Akseptskjema

Tilskudd 2024

Ved å sende dette skjema til Sekretariatet for konfliktrådene, bekreftes det at vi ønsker å motta de tildelte midlene og benytte dem i henhold til målsetningen med tilskuddsordningen.

Tilskuddsordning

Saksnummer fremgår av tilsagnsbrev fra Sekretariatet for konfliktrådene. Saksnummer skal skrives inn i riktig format. Eksempel: 2023/58901

Mottaker og innvilget beløp

Skriv inn kun tall

Kontaktopplysninger