To personer i podcast-studio

Podcast:

Konfliktråd i fengsel

Konfliktrådene er tilstede i norske fengsler, for å gi domfelte et tilbud om å møte de som er berørte av det de har gjort i konfliktråd. Er det bare tøffe lovbrytere uten følelser og samvittighet i norske fengsler?

Les mer
Bilde av Ingri Heggli

Ingrid Heggli – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Ingrid Heggli er en har åtte års erfaring fra arbeid med integritetskrenkende kriminalitet, og er mekler for konfliktrådet. – Jeg tror på den gjenopprettende dialogen for å få bearbeidet hendelser og komme seg videre i livet- både for utøver og fornærmede.

Les mer
1 2 3 17