Hvem fikk tilskudd fra konfliktrådet i år?

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet forvalter konfliktrådet tre tilskuddsordninger; tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, tilskudd til å forebygge kriminalitet og tilskudd til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Her er en oppsummering av søknadene.

Les mer

Fem nye videoer:

Endelig er SLT-filmene her

Filmene om SLT er laget for å synliggjøre fordelene med SLT-modellen og alt det gode SLT-arbeidet. Etter to års ventetid er vi glade for å kunne dele filmene med dere.

Les mer
1 2 3 27