«Plutselig kom det en tryllekunstner»

Er det mulig å finne egnede saker i alle fengselsavdelinger? Kriminalomsorgen forvalter mange ulike soningsformer, fra samfunnsstraff, fotlenke/elektronisk kontroll, og ND (narkotikaprogram med domstolskontroll) i friomsorgen, til åpne fengsel med lavere sikkerhetskontroll, lukkede fengsel med høy sikkerhetskontroll og avdelinger med forvaringsdømte.

Les mer

Konfliktrådet med kontordag i Agder Fengsel

Innsatte og domfelte skal i løpet av straffegjennomføringen få informasjon og tilbud om gjenopprettende prosess, slik det er beskrevet i straffegjennomføringsloven § 2. Konfliktrådet Agder prøver ulike måter for å oppfylle dette på.

Les mer
1 2 3 35