Brukerundersøkelse - Konfliktrådet

Din identitet vil holdes skjult.
Når skjult identitet brukes i undersøkelser, vil ingen identifiserbar informasjon, som f.eks. nettlesertype og -versjon, IP-adresse, operativsystem eller e-postadresse, bli lagret med svaret. Dette er for å beskytte respondentens identitet.

Dette er en brukerundersøkelse om konfliktrådets tjenester. Vi ønsker å undersøke hvordan brukerne opplever sitt møte med konfliktrådet. Hva fungerer bra og hva kan vi gjøre bedre? Undersøkelsen er en del av vårt arbeid for å sikre kvaliteten på tjenestene.

Alle opplysninger vil behandles konfidensielt. Ingen opplysninger som kan spores tilbake til enkeltpersoner vil bli publisert eller brukt på annen måte.

Ta kontakt med Sekretariatet for konfliktrådene på post@konfliktraadet.no dersom du har spørsmål om undersøkelsen.

Takk for at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen! Det tar omkring 5 minutter å svare.

Vennlig hilsen

Sekretariatet for konfliktrådene

Fra 1-5
Må se på senere. Verge kommer opp