Det sier Randi Berg som er mekler i kommunene Vågan i Nordland kommune.  Til daglig jobber hun som sekretær i Lofotkraft. Hun synes meklerrollen både er givende og utfordrende. Stille de rette spørsmålene -Det er
Det sier Edel Holmgren (58) som bor i Kirkenes – og har vært mekler i Øst-Finnmark siden 2010. Til daglig er hun adjunkt.  At meklervervet ble interessant, har å gjøre med interessen for relasjon/kommunikasjon mellom
Det sier Lars-Espen Langhaug (41) i Tromsø. Han er mekler i Konfliktrådet i Troms. Til daglig jobber han som fotograf og pedagogisk leder i en barnehage. -Jeg ble mekler fordi det virket som et utrolig