45 år gamle Morten bor på Nordmøre, og jobber verden over som kaptein. Siden 2019 har han også hatt verv som mekler i konfliktrådet. Valget om å søke falt seg ganske naturlig: - Som sjøkaptein
Bilde av Anne Karin Steen
– Det å få svar på eit spørsmål, eller få lov til å sei unnskyld er ganske stort å vere med på i vanskelege saker, fortel ho. Til vanleg bur ho i Førde og er
Bilde av Ingri Heggli
Navn: Ingrid Heggli (43) fra Ålesund er til daglig virksomhetsleder innenfor helsetjenester. Hva synes du er det mest givende ved meklerrollen? – Menneskemøter hvor løsning og ønske om dialog ligger som en forutsetning fra begge
Bjørn, som er 69 år og har meklervervet som en av flere «oppdrag i pensjonisttilværelsen, sier videre at han ser på meklerrollen som en hjelper for at folk som er i konflikt faktisk kan starte
Siv Anita hadde aldri hørt om konfliktrådet før da hun fikk spørsmål fra den forrige mekleren her i Setesdal om hun kunne tenke seg å søke på vervet. Etter litt undersøkelser om hva konfliktrådet er,

Ivar er mekler i Gjesdal i Rogaland og har oppgjennom årene hatt mange ulike saker. Han kan fortelle at konflikten svært ofte er en helt annen enn det som man skulle tro ut fra sakspapirene,

– Jeg ble mekler fordi jeg på barneskolen opplevde mobbing, og ved hjelp av flinke lærere med engasjement for mekling, ble jeg slik tidlig kjent med meklingskonseptet som part i et meklingsmøte. Da jeg begynte
Det sier Anne Mette Liavaag som har vært mekler i Konfliktrådet i åtte år. Hun er til daglig stabssjef for Strategi, samfunns- og næringsutvikling i Ålesund kommune, men synes det å være mekler er en veldig
Nå, mange år senere, ser hun på det å være en mekler som en tilrettelegger som parter kan bruke slik at de kan møtes for å snakke sammen.  En mekler er upartisk, og styrer samtalen
– Utfordringen ligger da i å forberede partene best mulig i forkant av møtet og klare å skape en arena der man føler at det er trygt å fortelle sin historie, sier Mats Myrstad (25)