Oppvekstprofilene  er et verktøy som kommunene kan benytte i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø. De samler statistikk fra ulike sektorer på ett sted og synliggjør noen av kommunens ressurser og utfordringer. Tema
Publisert i SLT
I juni 2021, presenterte regjeringen en rekke nye tiltak i stortingsmeldingen Sammen mot barne- ungdoms- og gjengkriminalitet. Det er over 20 år siden sist det ble utarbeidet en stortingsmelding om dette temaet. Den nye meldingen
Publisert i SLT
Første uken i juni var det Oslo kommune sin tur til å markere Safe City Tour gjennom Nordic Safe Cities. Oslo deltar aktivt i Nordic Safe Cities – som er et et nettverk av nordiske
Publisert i SLT