Rapporten viser at antallet registrerte anmeldelser i 2022 er et av de laveste i perioden 2007–2022. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo kommune i 2022 beskrives på ulike geografiske nivåer med et fokus på endring i,

Vi har laget en lang hovedfilm (på ni minutter) og fire korte (på ca. to minutter hver). Dere står fritt til å ta dem i bruk og dele dem, og dere finner dem alle på

Tegnet illustrasjon av en SLT-koordinator
Denne gangen møtes vi i Larvik den 15.-16. november 2022, på nyoppussede Quality Hotel Grand Larvik. Det er dessverre begrenset med plasser, så meld deg på så fort som mulig, for å sikre deg en
Tegnet illustrasjon av en SLT-koordinator
Da konferansen ikke lot seg gjennomføre fysisk i fjor, håpet vi i det lengste å kunne invitere til en fysisk samling i år, men sånn ble det dessverre ikke i år heller. Men takket være
Plan- og bygningsloven er sentral for all samfunnsplanlegging, arealforvaltning og byggesaksvirksomhet i Norge. Den gir rammer og føringer. Den pålegger også plan- og bygningsmyndighetene å ta hensyn til og sikre barn og ungdom et godt
Publisert i SLT
Sted: Digitalt Tid: 12. oktober kl 9:00 - kl 15:30 Påmeldingsfrist: 08.10.2021 16:00 RVTSene ønsker å se nærmere på ungdomskriminaliteten i Norge i et menneskehandelsperspektiv, og inviterer derfor til et nasjonalt nettseminar om dette. På seminaret settes det
Dette er noe Statsforvalteren i Agder, sammen med kompetansesentrene RVTS, RBUP, KoRus Sør og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, ønsker å sette fokus på, ved å invitere til en inspirasjonsfestival der tema er kommunens arbeid
Publisert i SLT
Barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester i oppveksten er ofte i en sårbar situasjon. Å gi riktig og tidlig hjelp er viktig for å forebygge utenforskap. For å få det til, pekes
Publisert i SLT
Det er flere norske datakilder for slik kunnskap i Norge i dag, men også ved å kombinere disse,  gjenstår det noen kunnskapshull. Eksisterende statistikker, som anmeldelsesstatistikken, gir ikke et fullstendig bilde blant annet fordi 1)
Publisert i SLT
Hvordan skifte fokus fra barn og unge som pasienter, til barn og unge med kraft og mening? Dette setter Statsforvalteren i Agder fokus på i et frokostseminar under Arendalsuka hvor tema er ungdommens ressurser. Dato