Illustrasjonsbilde av en SLT-koordinator
Årets innføringskurs går av stabelen den 9.og 10. februar kl. 0900-1400 på Teams. Vi jobber med å oppdatere programmet, men dagene vil som vanlig gi en innføring i SLT-modellen, koordinatorrollen og det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Hele
Tegnet illustrasjon av en SLT-koordinator
Da konferansen ikke lot seg gjennomføre fysisk i fjor, håpet vi i det lengste å kunne invitere til en fysisk samling i år, men sånn ble det dessverre ikke i år heller. Men takket være
Plan- og bygningsloven er sentral for all samfunnsplanlegging, arealforvaltning og byggesaksvirksomhet i Norge. Den gir rammer og føringer. Den pålegger også plan- og bygningsmyndighetene å ta hensyn til og sikre barn og ungdom et godt
Publisert i SLT
Sted: Digitalt Tid: 12. oktober kl 9:00 - kl 15:30 Påmeldingsfrist: 08.10.2021 16:00 RVTSene ønsker å se nærmere på ungdomskriminaliteten i Norge i et menneskehandelsperspektiv, og inviterer derfor til et nasjonalt nettseminar om dette. På seminaret settes det
Dette er noe Statsforvalteren i Agder, sammen med kompetansesentrene RVTS, RBUP, KoRus Sør og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, ønsker å sette fokus på, ved å invitere til en inspirasjonsfestival der tema er kommunens arbeid
Publisert i SLT
Barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester i oppveksten er ofte i en sårbar situasjon. Å gi riktig og tidlig hjelp er viktig for å forebygge utenforskap. For å få det til, pekes
Publisert i SLT
Det er flere norske datakilder for slik kunnskap i Norge i dag, men også ved å kombinere disse,  gjenstår det noen kunnskapshull. Eksisterende statistikker, som anmeldelsesstatistikken, gir ikke et fullstendig bilde blant annet fordi 1)
Publisert i SLT
Hvordan skifte fokus fra barn og unge som pasienter, til barn og unge med kraft og mening? Dette setter Statsforvalteren i Agder fokus på i et frokostseminar under Arendalsuka hvor tema er ungdommens ressurser. Dato
Oppvekstprofilene  er et verktøy som kommunene kan benytte i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø. De samler statistikk fra ulike sektorer på ett sted og synliggjør noen av kommunens ressurser og utfordringer. Tema
Publisert i SLT
I juni 2021, presenterte regjeringen en rekke nye tiltak i stortingsmeldingen Sammen mot barne- ungdoms- og gjengkriminalitet. Det er over 20 år siden sist det ble utarbeidet en stortingsmelding om dette temaet. Den nye meldingen
Publisert i SLT