Er konfliktråd riktig for deg?

Konfliktrådet er en trygg møteplass for mennesker som står på hver sin side av et lovbrudd, en uønsket hendelse eller en konflikt.

Hos oss kan dere snakke ut og bli enige om veien videre. Tjenesten er gratis.

Før du sender en sak inn til konfliktrådet..

...er det lurt å ha tenkt over følgende:

  • Behandling i konfliktråd er frivillig og forutsetter at begge parter ønsker å komme til en enighet.  
  • Konfliktråd handler om å lytte til hverandre, ikke å avgjøre hvem som har rett. 
  • Dere må selv bli enige om veien videre. Konfliktrådet og våre meklere hjelper dere med dette, men fatter ikke vedtak i saken. 

Andre som kan hjelpe:

Konfliktrådet hjelper parter å finne løsninger selv. I enkelte saker kan det imidlertid være nyttig å få juridisk hjelp eller råd fra noen som har kunnskap på et bestemt område: