Ungdomsstraff- og oppfølging

Erik på 16 år er en av mange ungdommer som har fått ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging.

Ved siden av å møte ungdommen han skadet en sein kveld, må han oppfylle en ungdomsplan med ulike krav til hverdagen. Ungdomskoordinator Maren Dyrdal Nielsen forteller om hvordan hun jobber med ungdom for å få dem til å slutte med kriminalitet. Å gjenopprette tillit til familie, system og framtida er viktige ingredienser.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.