Hva gjør korona og konflikter med oss?

Er vi ekstra utsatt for å havne i konflikter når hverdagen domineres av Korona-viruset, eller fører den alvorlige situasjonen til at vi fokuserer mindre på det som har irritert oss før?

Uløste konflikter påvirker helsa vår og hvordan vi har det, sier lege Gisle Roksund som kaller meklere i Konfliktrådet for helsearbeidere. Konfliktrådsleder Torhild Jensens oppfordring er å ta fatt i konflikten på et tidlig tidspunkt.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.