Konfliktråd i fengsel

I denne episoden forteller fengselsinspektør Ellen Aanesland og Nina Solberg fra Konfliktrådet i Agder hvilke behov innsatte kan ha og hvordan et møte tilrettelegges.

To personer i podcast-studio

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.