SLT – Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak

Knut Skedsmo (Sfk) og Indira Derviskadic (SLT-koordinator) gir eksempler på at tverrfaglig samarbeid kan virke i kampen mot radikalisering, rusmisbruk og annet. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har det nasjonale ansvaret for faglig oppfølging og støtte til SLT-samarbeidet i kommunene.

Knut Skeedsmo og Indira Derviskadic med konfliktrådspoddens logo mellom seg

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.