Søknad på verv som mekler

NB! Noen konfliktråd har til tider nok meklere, men beholder gjerne søknaden til en senere anledning. Du vil få beskjed etter innsending av skjemaet om det gjelder ditt konfliktråd.
F. eks i frivillige organisasjoner. Unngå sensitive opplysninger
Si litt om deg selv og hvorfor du søker vervet som mekler i konfliktrådet (unngå sensitive opplysninger)