Søknad på verv som mekler

Noen konfliktråd har til tider nok meklere, men beholder gjerne søknaden til en senere anledning.
F. eks i frivillige organisasjoner. Unngå sensitive opplysninger
Unngå sensitive opplysninger

Søknaden blir journalført i konfliktrådets sak- og arkivsystem.