Rapport fra unge eksperter:

Å eie sin egen historie

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barneombudet, av en gruppe ungdommer med erfaringer fra og behov for hjelp og støtte fra flere hjelpetjenester.

Bildet er tatt av Lisa Runnels fra Pixabay

Barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester i oppveksten er ofte i en sårbar situasjon. Å gi riktig og tidlig hjelp er viktig for å forebygge utenforskap. For å få det til, pekes det på at tjenestene må samarbeide bedre enn de gjør i dag.

I denne rapporten deler ungdommene sine erfaringer og kommer med råd til myndighetene og de som jobber i hjelpetjenestene.

Les mer om den digitale rapporten "Å eie sin egen historie" på nettsidene til Barneombudet, eller last ned "Å eie sin egen historie" som PDF.

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.