Konferanse

Handlingsplanfestivalen 2021

Hvordan bruke kunnskap til å skape helhetlige planer?

Dette er noe Statsforvalteren i Agder, sammen med kompetansesentrene RVTS, RBUP, KoRus Sør og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, ønsker å sette fokus på, ved å invitere til en inspirasjonsfestival der tema er kommunens arbeid med psykisk helse, vold og rus, med særlig fokus på barn og unge.

Dato: 10. november 2021 - 11. november 2021

Sted: Farris bad

Arrangør: Statsforvalteren i Agder, RVTS sør, Statsforvalteren i Vestfold og Telmark, RBUP og KoRus Sør

Målgruppe: Målgruppen er primært ansatte i kommunene med leder- eller beslutningsmyndighet, samt andre med særlig ansvar i fagfeltet. Alle kommuner ønskes representert, og derfor er  antall deltaker fra hver kommune begrenset.

Les mer og meld deg på, på nettsidene til Statsforvalteren i Agder

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.