Forskning

Nasjonal trygghetsundersøkelse

En nasjonal trygghetsundersøkelse, som er et samarbeidsprosjekt mellom NOVA (prosjektleder) ved OsloMet, Ideas2evidence og Frischsenteret, skal gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge.

Bildet er tatt av Andreas Breitling fra Pixabay

Det er flere norske datakilder for slik kunnskap i Norge i dag, men også ved å kombinere disse,  gjenstår det noen kunnskapshull. Eksisterende statistikker, som anmeldelsesstatistikken, gir ikke et fullstendig bilde blant annet fordi 1) uro ikke blir målt, og særlig fordi 2) det er grunn til å tro at en god del lovbrudd ikke blir anmeldt.

Hensikten bak undersøkelsen er å gi Justis- og beredskapsdepartementet, som finansierer prosjektet, et kunnskapsgrunnlag for å utvikle gode tiltak med sikte på å forebyggende kriminalitet.

Resultatene fra undersøkelsen vil offentliggjøres i en rapport i desember 2021.

Les mer om undersøkelsen på Oslomet.no

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.