Oppvekstprofiler

Oppvekstprofiler 2021

Den 10. juni publiserte Folkehelseinstituttet årets oppvekstprofiler. Profilene er nyttige i SLT-arbeidet.

Bildet er tatt av Cheryl Holt fra Pixabay

Oppvekstprofilene  er et verktøy som kommunene kan benytte i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø. De samler statistikk fra ulike sektorer på ett sted og synliggjør noen av kommunens ressurser og utfordringer.

Tema for årets oppvekstprofiler er Trivsel, læring og gjennomføring i skolen. I profilene kan man lese mer om hvilke virkemidler kommunene har til å fremme trivsel, læring og gjennomføring, samt hvilke konsekvenser lav trivsel og gjennomføring kan ha.

All statistikk som presenteres i profilene må tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider 

Se lanseringswebinaret her

Les og last ned oppvekstprofilene her

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.