Stortingsmelding:

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Denne stortingsmeldingen beskriver status, utvikling og utfordringer når det gjelder barne-, ungdoms- og gjengkriminaliteten i Norge. Regjeringens politikk er forebygging gjennom tidlig og samordnet innsats på tvers av sektorer.

I juni 2021, presenterte regjeringen en rekke nye tiltak i stortingsmeldingen Sammen mot barne- ungdoms- og gjengkriminalitet. Det er over 20 år siden sist det ble utarbeidet en stortingsmelding om dette temaet. Den nye meldingen dekker en rekke temaer, men det viktigste som trekkes frem er:

  • Vi skal forebygge mer kriminalitet: Regjeringen har denne våren fremmet lovforslag som skal gjøre det lettere for offentlige etater å dele informasjon som ellers er taushetsbelagt. På den måten kan politiet på et tidlig tidspunkt få kjennskap til personer som beveger seg i kriminell retning, og stanse det før det eskalerer.
  • Ungdom som begår kriminalitet skal følges opp raskere og mer effektivt: Politiet har fått tilført både penger og ressurser, og i tillegg endrer vi nå reglene for ungdomsoppfølging og ungdomsstraff slik at flere kriminelle ungdommer får en reell straffereaksjon
  • Innholdet i ungdomsoppfølgingen og ungdomsstraffen skal styrkes: Justis- og beredskapsdepartementet skal etablere et mer forpliktende samarbeid om innholdet med helse, skole og barnevern. Slik sikrer vi at innholdet i soningen blir mer målrettet og av høyere kvalitet.
  • Gjengkriminalitet skal bekjempes gjennom en rekke lovendringer: Forbud mot deltakelse i og rekruttering til gjenger, macheteforbud, mer inndragning av kriminelt utbytte og forbud mot å dele voldsfilmer, i tillegg til en særskilt satsing mot gjengkriminalitet gjennom Revidert nasjonalsbudsjett. Vi vurderer også å innføre oppholdsforbud og bruk av elektronisk kontroll over kriminell ungdom som tiltrekkes områder preget av kriminalitet.

Les mer om stortingsmeldingen på regjeringen.no og følg meldingen videre på stortinget.no

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.