SLT-samling 2022

Endelig har vi gleden av å invitere til en fysisk SLT-samling igjen!

Tegnet illustrasjon av en SLT-koordinator

Denne gangen møtes vi i Larvik den 15.-16. november 2022, på nyoppussede Quality Hotel Grand Larvik.

Det er dessverre begrenset med plasser, så meld deg på så fort som mulig, for å sikre deg en plass!

Det vil ikke være mulig å følge samlingen digitalt.

Som vanlig dekker dere reisen selv, men konferansen dekker vi. Dersom du kommer dagen i forveien og skal overnatte en ekstra natt, kan du ta direkte kontakt med hotellet. Vi har holdt av noen rom for dette, men kostnaden må du dekke selv.

Hotellet ligger bare 20 skritt fra togstasjonen, og har gode muligheter for parkering for den som trenger det.

Program

  1. November
Tid ProgramInnleder
10:30Velkommen og åpning ved Larvik kommuneGro Herheim, Kommunaldirektør i Larvik
11:00-12:00Lunsj
12:00Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet - en tverrsektoriell oppgaveEva Herud, seniorrådgiver, Justis- beredskapsdepartementet
12:30- 13:30Rådgivende enheter, hvor er vi?

Politidirektoratet

Helsedirektoratet

Pål Meland, seniorrådgiver, Politidirektoratet

Anette Jørve Ingjer, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

13:30-13:45Pause
13:45-16:30

Inkludert pause

Open Space

Nye tider - hvordan kan kommunene følge opp det rusforebyggende arbeidet blant barn og unge og hvordan kan de rådgivende enhetene knyttes opp mot dette arbeidet?

Nina Sterner og Asle Bentsen, spesialrådgivere KORUS Sør
16:30-17:30Forebygging av Rus, kommunenes ansvarAnna-Sabina Soggiu, fagkoordinator, KORUS Oslo
19:30Middag
  1. november
TidProgram Innleder
09:00Ny dag!
09:05-10:15Filmvisning: Ikke en sånn fyrProdusent Sara Winge Sørensen,  Straydogs.no
10:15-10:30Pause
10:30-11:15Samtaler rundt bordene om filmens tematikkFrøydis Straume, tidligere SLT-koordinator i Skien
11:15-11:30Forebygging og oppfølging på SortlandRandulf Nedrum, SLT koordinator
11:30-11:45Felles dialog etter bordsamtaleneAnja Bakkeli og Knut Skedsmo, Konfliktrådet
11:45-13:00Lunsj og utsjekk fra rommene
13:00-13:45Gjenopprettende prosesser i KonfliktrådetSigrid Camilla Pedersen, Konfliktrådet Oslo
13:45-13:55Pause
13:55-14:30Våre unge - sammen løfter vi unge inn i arbeidslivetFrøydis Straume, leder av programmet Våre unge i Larvik kommune
14:30-14:45Oppsummering av dagene

 

SLT-samlingen er et årlig samlingspunkt for landets SLT-koordinatorer.

Målet med samlingen er å utveksle erfaring og god praksis i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunene, samt samle SLT-koordinatorer og bidra til en tettere dialog.

Meld deg på her 

Påmeldingen er bindende.