SLT-samling 2022

Endelig har vi gleden av å invitere til en fysisk SLT-samling igjen!

Tegnet illustrasjon av en SLT-koordinator

Denne gangen møtes vi i Larvik den 15.-16. november 2022, på nyoppussede Quality Hotel Grand Larvik.

Det er dessverre begrenset med plasser, så meld deg på så fort som mulig, for å sikre deg en plass!

Det vil ikke være mulig å følge samlingen digitalt.

Som vanlig dekker dere reisen selv, men konferansen dekker vi. Dersom du kommer dagen i forveien og skal overnatte en ekstra natt, kan du ta direkte kontakt med hotellet. Vi har holdt av noen rom for dette, men kostnaden må du dekke selv.

Hotellet ligger bare 20 skritt fra togstasjonen, og har gode muligheter for parkering for den som trenger det.

Program

  1. November
Tid Program Innleder
10:30 Velkommen og åpning ved Larvik kommune Gro Herheim, Kommunaldirektør i Larvik
11:00-12:00 Lunsj
12:00 Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet - en tverrsektoriell oppgave Eva Herud, seniorrådgiver, Justis- beredskapsdepartementet
12:30- 13:30 Rådgivende enheter, hvor er vi?

Politidirektoratet

Helsedirektoratet

Pål Meland, seniorrådgiver, Politidirektoratet

Anette Jørve Ingjer, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

13:30-13:45 Pause
13:45-16:30

Inkludert pause

Open Space

Nye tider - hvordan kan kommunene følge opp det rusforebyggende arbeidet blant barn og unge og hvordan kan de rådgivende enhetene knyttes opp mot dette arbeidet?

Nina Sterner og Asle Bentsen, spesialrådgivere KORUS Sør
16:30-17:30 Forebygging av Rus, kommunenes ansvar Anna-Sabina Soggiu, fagkoordinator, KORUS Oslo
19:30 Middag
  1. november
Tid Program Innleder
09:00 Ny dag!
09:05-10:15 Filmvisning: Ikke en sånn fyr Produsent Sara Winge Sørensen,  Straydogs.no
10:15-10:30 Pause
10:30-11:15 Samtaler rundt bordene om filmens tematikk Frøydis Straume, tidligere SLT-koordinator i Skien
11:15-11:30 Forebygging og oppfølging på Sortland Randulf Nedrum, SLT koordinator
11:30-11:45 Felles dialog etter bordsamtalene Anja Bakkeli og Knut Skedsmo, Konfliktrådet
11:45-13:00 Lunsj og utsjekk fra rommene
13:00-13:45 Gjenopprettende prosesser i Konfliktrådet Sigrid Camilla Pedersen, Konfliktrådet Oslo
13:45-13:55 Pause
13:55-14:30 Våre unge - sammen løfter vi unge inn i arbeidslivet Frøydis Straume, leder av programmet Våre unge i Larvik kommune
14:30-14:45 Oppsummering av dagene

 

SLT-samlingen er et årlig samlingspunkt for landets SLT-koordinatorer.

Målet med samlingen er å utveksle erfaring og god praksis i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunene, samt samle SLT-koordinatorer og bidra til en tettere dialog.

Meld deg på her 

Påmeldingen er bindende.