Nettseminar

Ung, kriminell og utnyttet

Den 12. oktober inviterer RVTS Øst, RVTS Sør, RVTS Nord, RVTS Midt og RVTS Vest til et nasjonalt nettseminar om ungdom utnyttet til kriminalitet.

Bildet er tatt av Wokandapix fra Pixabay

Sted: Digitalt
Tid: 12. oktober kl 9:00 - kl 15:30

Påmeldingsfrist: 08.10.2021 16:00

RVTSene ønsker å se nærmere på ungdomskriminaliteten i Norge i et menneskehandelsperspektiv, og inviterer derfor til et nasjonalt nettseminar om dette. På seminaret settes det fokus på situasjonen i Norge og andre europeiske land, og hvordan det å se på ungdomskriminalitet i et menneskehandelsperspektiv kan bidra til god forebygging og riktig hjelp til ungdom involvert i kriminalitet.

Målgruppe for seminaret: Alle som jobber med sårbar ungdom og ungdom involvert i kriminalitet (SLT, politi, barnevern, utekontakter, helsetjenesten, skoleansatte, asylmottak, flyktningtjenesten, frivillige organisasjoner m.m.)

Forelesere og program kommer.

Les mer om seminaret på nettsidene til RVTS Midt

Du kan melde deg på allerede nå!

Det vil bli arrangert regionale samlinger i tilknytning til det nasjonale seminaret. Informasjon om dette vil etter hvert bli lagt ut på nettsidene til de ulike RVTSene.

For mer informasjon om de regionale samlingene, kontakt RVTS i din region:

RVTS Nord: Kirsten Eriksen (Kirsten.Eriksen@unn.no)

RVTS Midt: Merethe Garnes Hellen (merethe.garnes.hellen@stolav.no)

RVTS Vest: May-Irene Wergeland (may-irene.wergeland@helse-bergen.no)

RVTS Sør: Pernille Lavoll Baade (pernille.lavoll.baade@rvtssor.no)

RVTS Øst: Line Ruud Vollebæk (line.vollebaek@rvtsost.no)

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.