Søknad meklerverv

Så fint at du ønsker å søke på meklervervet!

Vi tar stadig opp nye meklere, og holder opplæringskurs jevnlig.

Send gjerne inn en søknad, så tar det aktuelle konfliktrådet kontakt med deg.

Vi har 12 konfliktråd, fordelt på 22 lokasjoner i hele Norge.

Noen konfliktråd har til tider nok meklere, men beholder gjerne søknaden til en senere anledning. Du vil få beskjed etter innsending av skjemaet om det gjelder ditt konfliktråd.

F. eks i frivillige organisasjoner. Unngå sensitive opplysninger
Unngå sensitive opplysninger

Søknaden blir journalført i konfliktrådets sak- og arkivsystem.