Tildelte midler til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner