Rapportering tilskuddsmidler

Innledning

Saksnummer skal skrives slik år/nummer som f.eks: 2022/5890. Har du et annet saksnummer eller er usikker, ta kontakt.

Mottaker

Ansvarlig kontaktperson for søknad

Tips:

Dersom du ønsker å se hele skjemaet,  før du fyller det ut, kan du "høyreklikke" og velge skriv ut - da kan du enten skrive det ut, eller lagre skjema som en pdf.

Du kan lagre skjema du har begynt å fylle ut, og fortsette på et senere tidspunkt, ved å velge dette nederst på siden.