Den årlige søknadsfristen er 1. desember.

Søknadsskjema vil bli lagt ut her i forbindelse med utlysning av tilskuddsmidlene, senest seks uker før fristen.