Podcast:

Konfliktråd i fengsel

Konfliktrådene er tilstede i norske fengsler, for å gi domfelte et tilbud om å møte de som er berørte av det de har gjort i konfliktråd. Er det bare tøffe lovbrytere uten følelser og samvittighet i norske fengsler?

To personer i podcast-studio

Mange tror at de som sitter i fengselet er tøffe lovbrytere uten følelser, mens ansatte som møter de straffedømte hver dag kan fortelle om dårlig samvittighet, anger og skam over det de har påført andre. Gjennom konfliktrådet kan de få bistand til å møte dem de har noe uoppgjort med.

I denne episoden forteller fengselsinspektør Ellen Aanesland og Nina Solberg fra Konfliktrådet i Agder hvilke behov innsatte kan ha og hvordan et møte tilrettelegges.

Lytt til episoden "Konfliktråd i fengsel"  og mange andre podcast-episoder her.