Konfliktrådet Øst trenger flere meklere

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer? Konfliktrådet Øst trenger flere meklere, og søker særlig etter meklere i Fredrikstad og Sarpsborg.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode. Konfliktrådet er en lekmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor. Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til, vervet. Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Alle meklerkandidater vil bli sendt på kurs. Kurset er totalt på 7 dager. 4 dager bolk 1 og 3 dager bolk 2. Kurset går på dagtid. Kursdatoer er 15.3. - 18.3. og 4.5 - 6.5. Begge bolker finner sted på Gardermoen. Konfliktrådet dekker kostnader i forbindelse med reising og opphold.

Vervet godtgjøres for tiden med kr. 225,- pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

Å være mekler er et verv som passer ved siden av ordinær jobb eller studier. Søknadsfristen er 28.1.2022.

Spørsmål?

Ta kontakt med Peder Normann Knutsen, tlf. 461 21 680 eller Markus Sebastian Christensen, tlf. 477 86 192.

Du kan også sende en e-post til: post.ost@konfliktraadet.no