Her kan du se opptak av årets konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner

Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner ble avholdt digitalt den 14. september. Opptaket er tilgjengelig her.

Opptak av konferansen er tilgjengelig her.

Målet for konferansen var å øke kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner, både fra et forskningsperspektiv og fra praksis.

Målgruppe for konferansen var ansatte i hjelpeapparatet, frivillige organisasjoner, forskere, politikere og praktikere som ønsker mer kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner.

I 2022 vil konferansen ble avholdt digitalt, onsdag den 14. september fra 09:00-12:30. Den blir snart tilgjengelig på denne lenken. 

Program:

  • 09:00 Åpning ved direktør i konfliktrådet Christine Wilberg
  • 09:05 Hilsen fra statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Erik Sandsmark Idsøe
  • 09:15 Riksrevisjonen: Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner  
  • 09:35 Anja Bredal: Minoritetsnorske og majoritetsnorske kvinners erfaring med partnervold (Velferdsforskningsinstituttet NOVA)
  • 09:55 Margunn Bjørnholt: Voldsutsatte mødres møter med hjelpeapparatet: Systemsvikt og ugyldiggjøring (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)
  • 10:15 Representanter fra Ung.no: En titt inn på ung.no i det ungdom opplever av kjærestevold, familievold og seksuelle overgrep. Kan det si oss noe om behov for tiltak og informasjon de trenger? 

Pause

  • 10:55 Lucas Casanova "Arbeid med lhbti-personer med minoritetsbakgrunn - sårbarhetsfaktorer og utfordringer" (Skeiv verden)
  • 11:10 Eva Mørch: «To sider av samme mynt». Utsatt- og utøverperspektiver innen problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge. (Ressursenhet V27)
  • 11: 25 Heidi Eriksen Losnedal og Cathrine Eide: Barnehusenes arbeid med unge som er utsatt og utøver (Statens Barnehus i Bergen)
  • 11:40 Randi Hjelmervik: «De vet ikke bedre?» Nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt innen problematisk og skadelig seksuell atferd i Habiliteringstjenesten for barn og unge

Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt om utfordringer og muligheter i arbeidet med unge som både utøver og er utsatt for vold i nære relasjoner.