Bilde av mandal fengsel

Tidligere direktør i konfliktrådet, nå direktør i kriminalomsorgen, Lise Sannerud var på åpningen av det nye fengselet i Agder. Det samme var konfliktrådets seniorrådgiver Nina Therese Solberg.
Tidligere direktør i konfliktrådet, nå direktør i kriminalomsorgen, Lise Sannerud var på åpningen av det nye fengselet i Agder. Det samme var konfliktrådets seniorrådgiver Nina Therese Solberg.

Av: Nina Therese Solberg, Konfliktrådet Agder

Justisminister Minca Mæland var tilstede, og åpnet det som ble kalt et flaggskip innen kriminalomsorg.

Normalitetsprinsippet skal i størst mulig grad skal følges i Agder nye fengsel. Det kun er selve frihetsberøvelsen som skal være straffens innhold, den domfelt skal som hovedregel ha den samme tilgangen til offentlige servicetilbud som i samfunnet for øvrig, samt at de innsatte skal kunne handel og lage mat selv. Det er en egen matbutikk i fengslet. Agder fengse,l avdeling Mandal, får sitt eget kunstakademi for innsatte, dette er nytt både nasjonalt og internasjonalt.

Konfliktrådet Agder skal kunne tilby gjenopprettende prosess til innsatte i alle fengslene i Agder (Mandal, Froland, Evje og Solholmen overgangsbolig). Konfliktrådet i Agder startet med et prosjekt i Arendal fengsel i 2003 ved daværende leder Arne Værland. Det er dette prosjektet som er blitt modellen for arbeidet. 

Det vil bli et samarbeidsmøte i løpet av høsten mellom konfliktrådet Agder og fengslene for  å finne en samarbeidsmodell i de nye fengslene.

Les mer om Kriminalomsorgens tilnærming til gjennopprettende prosess her.