Konfliktrådet Agder

post.agder@konfliktraadet.no

Postadresse: Postboks 744, 4666 Kristiansand

Besøksadresse: Tordenskjolds gt. 16, 4612 Kristiansand

 

 

Telefon 38 70 86 90

Konfliktrådsleder Helge Bie Riber 91 71 37 32

Tilbyr mekling i Agder.

 MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET AGDER

 Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.agder@konfliktraadet.no evn. telefon 38 70 86 90,  for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.