16-årig jente i konfliktrådet: Han delte bildene, min verden raste sammen

Et bilde av en person i en privat situasjon kan deles mange tusen ganger videre uten at avsender av bildet har mulighet til å gjøre noe. Konfliktrådet legger til rette for møter mellom parter i slike saker.

Flere fornærmede som har fått nakenbildene sine delt videre fra andre forteller om en hverdag som er preget av angst, mobbing, høyt fravær på skolen og en følelse av å stå alene.

En jente som nå er 19 år fortalte i konfliktrådet at hun som 16-åring sendte nakenbilder av seg selv til sin daværende kjæreste. – Det var jo en forventning om å sende nakenbilder fordi «alle andre» gjorde det og jeg gjorde det fordi jeg stolte på han jeg var sammen med. Da fikk jeg liksom en bekreftelse på at jeg var digg, men det burde jeg ikke gjort. For da det ble slutt og han delte de bildene videre så raste hele verden sammen. Heldigvis går det bedre med meg i dag.

Tall vedr nakenbilder 2

Ikke fordømmelse

Vi vet at den fornærmede kan være unge mennesker i sårbare situasjoner som står på terskelen til voksenlivet. Da er det viktig at vedkommende blir møtt med forståelse og ikke fordømmelse.  I meklingsmøtet kan slike saker by på sterke følelser. Noen bryter sammen i gråt og sier at det var kun den som mottok bildet som skulle se det, ikke alle andre, og at livet ikke lenger er verdt å leve. Da har de behov for å snakke, reflektere, tenke og oppleve at de blir tatt på alvor. Flere fornærmede sliter med skyldfølelse, mens andre er sint på gjerningspersonen. Og fordi noen har valgt å dele deres private og intime bilder videre så føler de seg demotivert for å fullføre utdannelse, orker ikke å jobbe, er redd for å gå ut og føler at livet er satt på vent.

– Jeg har ikke turt å si det til foreldrene mine enda. Og venner snur ryggen til meg, baksnakker meg og jeg blir kalt for hore. Jeg skjønner ikke hvorfor vennene mine ikke støtter meg. Jeg har jo ikke gjort noe galt, sier en fortvilet jente på 17 år. Hun sendte nakenbilder av seg selv til en kjæreste som sendte de videre til vennene sine.

Hva gjør du hvis du mottar et nakenbilde?

Hvis du mottar et nakenbilde eller en nakenfilm fra noen som sender det direkte til deg,er det lovlig dersom personen er over 18 år. Hvis personen er under 18 år er bildet/filmen å regne som "fremstilling som seksualiserer barn" og all befatning med dette rammes av straffeloven § 311. Det finnes riktignok noen unntak dersom personen på bildet/filmen er mellom 16 og 18 år - og det foreligger samtykke og likhet i alder og utvikling, men det er aldri lov når personen er under 16 år.

Hva skjer videre i denne type saker? En løsning kan være at politiet oversender saken til konfliktrådsbehandling hvis partene samtykker til å møtes. En fornærmet part kan ha behov for å ansvarliggjøre personen og snakke ansikt til ansikt og kanskje få en unnskyldning. Det som var kult å gjøre da bildet eller filmen ble delt, kan være utrolig skamfullt, flaut og pinlig i ettertid, men det handler om å møtes for å ta ansvar for sine egne handlinger. I Konfliktrådet er det gratis og frivillig å møte og det handler om å komme frem til løsninger som alle parter kan leve med. Meklerne har forsamtale med hver av partene slik at møtet skal oppleves trygt og forutsigbart for alle parter og andre berørte.

 

Berørte parter på begge sider

Det kan være flaut å snakke med foreldrene sine om det en har gjort og flere unge kan føle at skammen er for stor. På møtene i konfliktrådet skal den fornærmede tas på alvor og det skal legges til rette for at gjerningspersonen skal ta ansvar for sine handlinger.  Det blir gjort et godt forarbeid med forsamtaler før begge partene møtes. Meklere eller tilretteleggere leder møtene i konfliktrådet. Partene kan ha med seg støttepersoner eller andre berørte parter som søsken, venner, foreldre, besteforeldre eller annen familie.

Det kan være nyttig for gjerningspersonen å høre hvilke konsekvenser handlingen har hatt, både for fornærmede og berørte. I møtene i konfliktrådet handler det ikke bare om handlingen i seg selv, men også følelsene og synspunktene til partene som er berørt.