9 år og 200 konflikter senere

Tidlig i 2014 sitter Trond Jakobsen i et intervju. Han har søkt om å bli mekler i konfliktrådet, inspirert av det medmenneskelige aspektet ved jobben. Og jobben får han. I juni 2023 har Trond fått tilsendt sin 200 sak som mekler, og i den anledning har vi tatt en prat med den erfarne konfliktløseren.

Mekler Trond Jakobsen

- At jeg nå har mottatt sak nr. 200 tar jeg som et stort kompliment, forteller Trond.

Han har som regel alltid to eller flere saker gående, og det er svært sjelden han ikke er involvert i en prosess. Rutinen han har laget for seg selv er at han snarlig tar kontakt med partene etter mottatt sak, for å avtale formøte og meklingsmøte.

- Det å ha et system som fungerer for meg, gjør at jeg får unna saker på en god og trygg måte. Og det tror jeg både partene og administrasjonen setter pris på, sier han.

Men hvordan er egentlig rollen som mekler? Er det noen saker som er vanskeligere enn andre?

Trond nikker. Han forteller at han generelt sett syntes sivile saker kan være mer utfordrende enn straffe- og ungdomssaker:

- I straffe- og ungdomssaker foreligger det som regel en siktelse eller dom, som danner grunnlaget for hva det skal mekles om. I sivile saker derimot, for eksempel saker om arv eller familie, dukker det ofte opp flere forhold som påvirker saken i en eller annen grad som det må tas stilling til.

I tillegg er det ofte flere involverte, som alle har en eller annen form for konstellasjon det ikke alltid er like enkelt å få oversikt over, legger han til. Den erfarne mekleren opplever at det ofte er mer følelser involvert i slike saker – og følelsene skal jo også håndteres.

- I det siste har jeg hatt flere saker som gjelder samvær mellom foreldre og barn. Det kan være saker man husker godt etterpå, da det gjerne er mye følelser og kanskje også sorg involvert.

Vi vil også spørre Trond om han merker en forskjell i hva slags saker som kommer inn i dag kontra hans første år som mekler. Er det noen store endringer i sakenes natur?

- Jeg syntes alvorligheten i straffesakene vi behandler hos oss har økt ganske mye de siste årene, svarer han.

Han peker også på at andelen familiesaker virker å ha økt de siste årene. Før opplevde han at det var flere saker som handlet om for eksempel naboforhold.

- I tillegg gjør jeg meg ofte tanker etter formøtene om hvor viktige de egentlig er. I dag er det sjelden eller aldri at jeg ikke gjennomfører fysiske formøter før et meklingsmøte. Det gjør at både partene og vi som meklere er enda bedre forberedt, og partene føler seg mer ivaretatt ved at noen har tid til og ønske om å lytte til hva de har å fortelle, sier Trond.

Til slutt må vi høre med deg – og vi håper du svarer ja: Anbefaler du andre å bli mekler?

- Jeg vil virkelig anbefale andre å bli mekler i konfliktrådet! Dette er arbeid som ofte direkte bidrar inn i folks hverdag, og som løser utfordringer som påvirker deres liv på en eller annen måte. Jeg personlig syntes dette er en veldig givende oppgave – å møte mennesker som har et problem eller utfordring, og bidra til å løse disse og gi dem en bedre hverdag, sier han.

Tusen takk til deg, Trond. Både for praten og for den fantastiske jobben du gjør! Vi snakkes igjen når du har meklet noen hundre saker til, kanskje?