Å gjenopprette eller bryte kontakten med familien

Konflikter innad i en familie er ekstra vanskelig, og det hender at konfliktene blir så betente at noen velger å bryte kontakten med dem som skulle stått dem aller nærmest.

Ethel Fjellbakk Wright, leder av Konfliktrådet i Østfold og Follo

I 2018 hadde konfliktrådene i Norge nærmere fire hundre familiekonflikter.

Utilgivelige hendelser

-Jeg har meklet i saker hvor foreldrene i utgangspunktet har kuttet kontakten med barna sine – eller omvendt. I de sakene hvor søsken har henvendt seg for å ha et «siste» oppgjør med sin bror eller søster, ligger det mange historier og skuffelser bak, sier konfliktrådslederen. Det kan være søsken som har følt seg urettferdig behandlet i oppveksten, som har opplevd krenkelser som for dem er utilgivelig – eller at relasjonen «koster for mye» i forhold til den psykiske belastningen det er å fortsette kontakten. Andre saker kan ha motsatt «fortegn» - nemlig et ønske om å gjenopprette forholdet med den personen som en gang var viktig i livet.

-Gjenopprettende prosess der de som har en konflikt møtes ansikt til ansikt, handler ofte om forsoning og at partene skal kunne omgås hverandre igjen, kanskje bli venner. Slik er det ikke alltid i disse i vanskelige sakene. Tvert imot. Noen trenger et siste møte for å avslutte relasjonen til den andre. Det avgjørelsen er tøff – av mange grunner – blant annet fordi vi lever i et samfunn hvor det forventes at vi ikke skal ha konflikter med nær familie, sier Ethel Fjellbakk Wright.

Aldri for sent å snakke sammen

Familiekonflikter i konfliktrådet dekker mange saksområder. Uenigheter i forbindelse med arveoppgjør, kjenner alle til. Noen kontakter advokater og bruker rettsapparatet. Andre forsøker å løser striden i konfliktrådet. En avtale hvor begge har hatt innflytelse, gir større muligheter for at familieforholdet kan fortsette – enn at dommeren i rettssalen «kårer en vinner og en taper.» Konfliktrådet er gratis og partene kan avbryte møtet uten at det får noen rettslige følger.

Det kan også handle om økonomi, når par velger å gå fra hverandre. Noen kan ha behov for en upartisk tredjeperson - en mekler, for å bli enig om fordelingen. For dem som har barn, kan det være aktuelt å bruke konfliktrådet for å bli enig om praktiske ordninger – eller at den tvungne meklingen hos familiekontorer er gjennomført. Hvem skal hente bara, hva skal de ha med seg, hvem av foreldrene som skal betale for hva – og andre diskusjoner. Flere par sier at det er lettere å få til gode løsninger, når en upartisk konfliktrådsmekler tilrettelegger for møtet mellom de.

Flere steder å søke hjelp

Det er mange som tilbyr bistand i familierelaterte problemer – som familievernkontor og familiesenteret. I konfliktrådet brukes dialogen - slik at partene i større grad får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser. I konfliktrådsmøtet har du selv innflytelse på hva som skal stå i en eventuell avtale. Konfliktrådets tilretteleggere/meklere er ikke terapeuter eller dommere, men lekmeklere som leder meklingsmøtet for å se om partene kan finne fram til løsninger de begge kan godta. Tjenesten er gratis, og tilbys over hele landet.