Advokat anbefaler mekling i konfliktråd

– Advokater bør tilrettelegge for at konflikter kan løses utenfor domstolsapparatet, skriver Camilla Brandt som til daglig jobber som advokat og sertifisert mekler i Stiegler Advokatfirma.

HJERTE FOR KONFLIKTRÅD: Advokat Camilla Brandt vil at det tilrettelegges for at flere saker kan løses i konfliktråd.Foto: Veronika Stuksrud

Camilla er også mekler i konfliktrådet, sitter i Advokatforeningens meklingsutvalg og holder forelesninger i mekling og konflikthåndtering blant annet ved Universitet og høyskole. Hun har med andre ord mye kompetanse på fagfeltet, og nå har hun skrevet en artikkel om hvorfor advokater bør vurdere konfliktråd i flere saker.