Arbeidskonflikter kan også mekles i konfliktrådet

-Hun sjefer hele tiden over meg, enda jeg har jobbet her mye lenger. -Oppsigelsen er uriktig, det er de som har mobbet meg ut fra arbeidsplassen min.

Torhild Jensen har meklet i mange arbeidskonflikter.

-Jeg får ikke lønna og feriepengene mine som vi avtalte. Dette er uttalelser fra mennesker som har hatt et ønske om å løse konflikten på arbeidsplassen i konfliktrådet.

-De fleste arbeidslivskonflikter som kommer til oss gjelder det psykososiale miljøet, forteller leder i konfliktrådet i Telemark Torhild Irene Jensen. -Gjenopprettende prosesser som konfliktrådet gjennomfører, er et kjempeverktøy for å løse arbeidslivskonflikter.

Arbeidsmiljøloven

Men konfliktrådsleder Jensen er tydelig på at konfliktrådet i sine møter ikke må gå utover arbeidsmiljølovens lover og andre regler og bestemmelser som gjelder i arbeidslivet.

-Meklerne i konfliktrådet må være klar over dette slik at partene ikke avtaler noe som går på tvers av bestemmelser i arbeidsmiljøloven, sier hun, og forteller at konfliktrådet i Telemark har inngått et samarbeid med Arbeidslivssenteret i Telemark.

Flere arbeidsrelaterte konflikter i konfliktrådet

I løpet av 2017 har konfliktrådene i Norge tilrettelagt for møter som handler om trusler på arbeidsplassen, mobbing og trakassering mellom kollegaer, samarbeidsproblemer mellom ansatte og uriktige utbetalinger av lønn, feriepenger og bonuser.

Det er både arbeidsgivere og arbeidstakere som kontakter konfliktrådet. Da får de beskjed om at det er frivillig å møte i konfliktrådet, det forutsetter samtykke fra alle parter og at konfliktrådet tilrettelegger for møter der de selv gjennom dialog, kan finne fram til gode løsninger. Gjelder konflikten mellom to ansatte, vil konfliktrådet også tilrettelegge for at arbeidsgiver kan delta i møtet.

-Arbeidsgiver har et ansvar for arbeidsmiljøet. Derfor er  leder tilstede i konfliktrådsmøtene. Det er jo de som skal følge arbeidstakerne opp i etterkant, sier Torhild Irene Jensen

Konflikter et gode eller et onde

«Konflikter er et gode når de håndteres godt.» Det er på nettstedet www.idebanken.org en kan lese dette og videre at:

«Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. De kan både ha positive og negative sider. Konflikter avdekker og tydeliggjør viktige temaer. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og lettere relasjoner.»

Det var et godt møte

Kanskje konfliktrådet kan benyttes mer  i arbeidsrelaterte konflikter.

«Det var et godt møte, sa en ansatt etter et møte i konfliktrådet.» Hun hadde i flere år hatt samarbeidsutfordringer med en kollega. Det var arbeidsgiver som hadde bedt konfliktrådet om å tilrettelegge for et møte hvor de kunne snakke ut om sine samarbeidsproblemer med en upartisk mekler tilstede.

Konfliktrådet er en gratis tjeneste som også arbeidstakere og arbeidsgivere kan benytte seg av.