Deling av voldsvideoer

- Det er bilder og videoer av grov vold som nå deles og spres blant ungdom. Ofte er det snakk om tilfeldige voldsofre hvor sistnevnte er underlegen voldsutøveren fysisk, sier etterforskningsleder Heidi Staxrud  i Innlandet politidistrikt.

To gutter sloss, jente filmer med mobilen
FILMING OG DELING: Det er et økende problem at voldshendelser og bilder med seksualisert innhold deles blant ungdom. Konfliktrådet tar i mot slike saker og har også laget informasjonsfilmer om temaene.Foto: Max Emanuelson

Ved å gå ut med disse opplysningene, håper politiet å kaste lys over problematikken og dermed skape en bevissthet i samfunnet om en svært alvorlig utvikling, forteller Staxrud til hadeland.no.

- Gode mennesker

Hun mener det er viktig at foreldre, andre foresatte og ungdommen selv blir beviste på alvorlighetsgraden av å dele voldsmateriale på nett.

- Vi opplever ofte at ungdom som vi har snakket med i slike saker i bunn og grunn er gode mennesker, som blir veldig skamfulle i ettertid når de forstår hva de har vært med på. Nettopp derfor er det viktig for oss å opplyse at selv om man ikke har vært deltagende i selve voldshandlingen, risikerer du likevel å bli straffeforfulgt ved å dele slike voldshendelser digitalt.

Saxerud forteller også at deling av sensitive bilder uten samtykke er ofte en gjenganger i saker om seksuelle lovbrudd.

- Særlig har dette blitt mer og mer vanlig blant ungdom, som ofte ikke har forstått alvorlighetsgraden av handlingen. Vi prøver derfor i første omgang å legge til rette for at en del av de mindre graverende sakene løses i et konfliktråd, sier Staxrud.

Konfliktrådet har laget to videoer, en som tar for seg en voldshendelse og en som viser deling av seksualisert innhold og hvordan konfliktrådet håndterer slike saker. Se de her og vis de gjerne til ungdommen din og deres venner.