Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2023

Den 12. september avholdt vi den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner. I år var fokuset på ulike arenaer for forebygging, og vi hørte fra frivillig sektor, kommuner, myndigheter, forskere og andre.

Mange deltok digitalt på konferansen, og opptaket kan du se når som helst her: https://youtube.com/live/p_yyaheCKb8?feature=share  

Fullt program kan lastes ned her: Program

Har dere spørsmål kan seniorrådgiver Ida Stendahl kontaktes på ida.stendahl@konfliktraadet.no